Dokončený projekt www.ufon.cz

Občas se podaří získat zajímavou zakázku, ale jen málokdy se podaří získat tak velkou a zajímavou zakázku, jako je web a eshop pro mobilního operátora. Jednak co do náročnosti projektu, tak také jako pěknou referenci.

Koncem léta byla dokončena analýza a započaly práce na novém webu. Důvodů pro nový web bylo několik. Dozrání ufona a tudíž změna způsobu komunikace firmy se zákazníky, nemožnost provést některé nutné úpravy bez využití služeb původního dodavatele a v neposlední řadě také odlehčení celého designu a zpřehlednění informací.

Celé technologické pozadí bylo připraveno během asi 14 dní. Celý systém jede na PHP, MySQL, JavaScriptu a Smarty. Založeno je to na mojem miniframeworku, který dosti usnadní vytváření a úpravy tabulek v databízi a hlavně tříd, které s nimi pracují.

Zbytek systému byl naprogramován během cca měsíce a poté byly doprogramovávány speciality typu „ověření pokrytí signálem“ apod. Následoval nasazení na ostré servery přímo u operátora a opět spousta testování.

Během práce na této zakázce jsem se naučil spoustu nových technologií, které určitě budu moci využít v budoucnu v dalších projektech.

Mário Roženský

Mário Roženský

Věnuji se vývoji SaaS aplikací AffilBox a SupportBox a zlepšování zákaznické péče ve firmách. Posledních pár let jsem se věnoval popularizaci affiliate marketingu v Čechách. Napsal jsem knihu Jak prodat více díky Affiliate marketingu.

Komentáře

  • Bugovo » Blog Archive » Rok, kdy to šlo nahoru i dolů 03.02.2010 22:17

    […] Někdy počátkem léta jsme vyhráli výběrové řízení na tvorbu webu a eshopu pro mobilního operátora U:fon. Na projektu jsme pracovali přes dva měsíce a byla to zajímavá zkušenost, jednak co se týče velikosti a významnosti klienta a také co se týče technické stránky věci. Více se můžete dočíst v jiném postu. […]

  • deLiq 23.10.2009 08:32

    Congratz, myslím že to je doopravdy úspěch :)

Přidat komentář

* Nezapomeňte na povinné pole